Suomalainen tango


Suomalainen tango on tanssin suuntaan hyvin etenevää, liikekieleltään rikasta tanssia, jossa pidetään hyvä läheinen parikontakti ja tunnelmallinen suhde musiikkiin. Hyvä tangotanssija osaa siten kuunnella musiikkia ja sovittaa liikekielensä siihen sen pehmeää melankolista luonnetta tulkitsevasti.

Tangon peruskurssit on koulussamme jaoteltu kolmeen tasoon 1-2-3 (yht. n. 6 tuntia). Näiden kurssien sisällöt ovat yleisesti tunnettuja tanssipaikkakäyttöön soveltuvia peruskuvioita.

Ylimpiä tasoryhmiä sanotaan klubeiksi, koska niiden ideana on se, että niissä on paljon tanssimista ja että osallistuja nimenomaan saa tanssia omalla tasollaan. Ylimpien tasojen tango on koulussamme rytmistä ja kuvioitua. Tarkemmat esittelyt löytyvät tältä sivulta kurssiohjelmat-osiosta.   

Valssitango on valssimusiikkiin tanssittavaa suomalaista tangoa. Nimitämme tätä lajia tällä tavoin siksi, että tangovalssi-nimitys on vakiintunut tarkoittamaan argentiinalaista valssiversiota. Suomessakin nopea valssimusiikki sopii tanssittavaksi tangon askelin. Järjestämme lajista teemailtoja ja lyhytkursseja.

Kurssiohjelmat


Suomalaisen tangon peruskursseilla etenemme alla kuvatussa järjestyksessä, mutta sovellamme opetusohjelmaa luovasti tilanteen mukaan. Suositus on, että käyt kursseja useita kertoja, koska tanssiin tulee rutiinia vasta, kun opeteltava liikemateriaali sujuu rennosti ja automaattisesti.

Alkeet (ma lavatanssit 1-ryhmässä)
1. Tangon perusaskel ja tanssiasento.
2. Keinukäännös oikealle.
Alkeisjatko (ma lavatanssit 2 -ryhmässä)
4. Neljänneskäännökset (kertaus ma-alkeitten foksi-jaksolta).
5. Vasen keinukäännös.
Tangon jatkokurssi (ke lavatanssit 3 -ryhmässä)
6. Vasen kävelykäännös.
7. Avaus ja sulkeminen eli promenadi.
Tango 3 (ke lavatanssit 3 -ryhmässä)

8. Promenadikäännös.
9. Keinuaskeleen käyttö aloituksissa ja lopetuksissa.

Tangoklubi 1 (Tango 4)
Pistokäännökset, erilaiset promenadit, vasen käännös erilaisissa yhdistelmissä, jatkuva promenadikäännös, helpot taivutukset,  perusrytmin muuntelu kuvioissa, ym.

Tangoklubi 2
Pitkät kuvioyhdistelmät, promenadien käyttö, nojat, aksentit, erilaiset taivutukset, hidastukset, tangorytmiikka, aksentit, modernin tangon uudet kuviot, akselin käytön opettelua, fraseerauksen perusteet ym.
Ohjelma vaihtelee kausittain.

Tangoklubi 3
Fuusiotangoa, vaativia yhdistelmiä kakkosklubin materiaalia syventäen, kehonhallinnan ja akselin käytön kehittämistä, avointen tanssiasentojen käyttöä ja syventäviä  tangorytmiikan tulkintoja.