Tanssitekniikka


Tanssi on taitolaji, jossa harjoitellaan kahta asiaa: sisältöä eli sitä, mitä tehdään, ja tekniikkaa eli sitä, miten sisällöt (=askeleet ja kuviot) tehdään. Seuratanssi on kuitenkin aina hyvin henkilökohtaista omalla keholla liikkumista, ja sosiaalisen käyttötanssin tehtävä on tarjota tanssin iloa jokaiselle ihmiselle kehosta riippumatta.

Niinpä seuratanssissa, käyttötansseissa, on oikeampaa puhua enemmän tyyleistä kuin tekniikasta, vaikka jossain määrin kyseessä on sama asia. Esimerkki: Suomessa sanotaan tanssin nimestä jive, kun tarkoitetaan kuuden iskun rokkitanssia, jossa rock-askel otetaan taakse. Yhdysvalloissa sama tanssi voi olla nimeltään east coast swing, ja Ranskassa sanotaan yksinkertaisesti rock tai bebop. Tyyli eli tapa tehdä sama asia hieman näissä vaihtuu. Seuratanssi on myös historiallisesti loputon jatkumo: uusia musiikinlajeja tulee ja menee, siten myös tansseja tulee ja menee, ja myös nimitykset saattavat vaihdella.

Pitkälle viedyissä tanssiteknisissä järjestelmissä, kuten tanssiurheilussa ja baletissa, pyritään sataprosenttisesti mallinnettuun tulokseen noin kymmenen vuoden kuluessa. Kaikki lajin piiriin tulevat lopulta noudattavat määriteltyä mallia. Seuratanssissa tällaista mallia ei kuitenkaan ole, vaan tyylit vaihtelevat paitsi eri maissa myös eri tanssijoiden kesken. Lisäksi henkilökohtaiset tyylit ovat sallittuja, jos vain partnerit ovat tyytyväisiä. Seuratanssi on aina myös spontaania ja luovaa, samalla kun se voi olla erittäin korkeatasoista tanssia sekä osaamisen että kontaktoinnin (=vieminen & seuraaminen) suhteen.

Tanssitekniikkatunneillamme pyrimme tekemään tyylillisiä vivahteita eri lajeihin, tanssimaan jonkin tavoiteltavan idean mukaisesti lajinomaisella tavalla. Esimerkiksi karibialainen tapa liikkua on eri asia kuin tanssiurheilun latinalaistekniikka, tai ruotsalainen foksi on eri asia kuin suomalainen foksi, vaikka tehdäänkin samaa askelta. Tanssitekniikkatunnit sopivat kaikille tällaisista asioista kiinnostuneille tanssinharrastajille.